Usługi

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR

Prowadzenie kadr

Sporządzanie opinii podatkowych

Współpraca w zakresie nadzoru podatkowego i stałej obsługi podatkowej dla przedsiębiorstw

Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych i WIS

Wypełnianie formularzy MDR oraz W8

Tworzenie dokumentacji cen transferowych

Szkolenia oraz procedury AML

Szkolenia oraz procedury MDR

Audyty podatkowe

Reprezentacja przed organami podatkowymi w zakresie postępowań dewizowych oraz karnoskarbowych

Wypełnianie PIT rocznych

Tworzenie uzasadnień gospodarczych restrukturyzacji

Wyliczanie ulg BR i IP box wraz z wypełnianiem załączników do PIT i tworzeniem odrębnych ewidencji

Przygotowywanie deklaracji OSS oraz procedur e-commerce